POMOC PSYCHOLOGICZNA
DLA SENIORÓW I ICH BLISKICH
psycholog Anna Nierzewska

Seniorzy znajdują się w centrum moich zainteresowań już od pierwszych lat studiów. Doświadczenie zdobywałam w instytucjach oferujących pomoc osobom starszym w kraju oraz za granicą. Placówki, w których miałam możliwość rozwijać swoje kompetencje zawodowe to m.in. szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, centrum seniora, środowiskowy dom samopomocy.

Rozumiem specyfikę wyzwań, jakie stawia okres późnej dorosłości. Współpracuję z seniorami w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, potrzebami i trudnościami.

W swojej pracy dbam o stworzenie przestrzeni do refleksji nad historią życia i bogactwem osobistych doświadczeń. Prowadzę również zajęcia dla studentów psychologii w zakresie psychologii starzenia się i starości. Swoje wykształcenie stale wzbogacam poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach oraz codzienny kontakt z seniorami i osobami z ich otoczenia.

WYKSZTAŁCENIE

Jednolite Studia Magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim
Ścieżka specjalizacyjna: psychologia zdrowia
Temat pracy magisterskiej: Starzenie się, starość i osoby starsze w percepcji osób wkraczających w dorosłość

Studia podyplomowe
Kierunek: Psychogeriatria z elementami neuropsychologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

PUBLIKACJE NAUKOWE

Nierzewska, A., Gurba, E. (2018) Wybrane uwarunkowania postaw osób u progu dorosłości wobec starości i seniorów. Psychologia Rozwojowa, 23(4), s. 55-69.

Gurba, E., Godawa, G., Nierzewska, A., Siewiorek-Talikowska, D. (2018). The importance of senior’s education for the level of their cognitive competencies. INTED2018 Proceedings, s. 4855-4861.