POMOC PSYCHOLOGICZNA
DLA SENIORÓW I ICH BLISKICH
psycholog Anna Nierzewska

Wsparcie psychologiczne w opiece nad seniorem jest formą zadbania o siebie i swoich bliskich.

Dotyczy takich obszarów jak:

  • rozumienie sytuacji seniora i wyzwań, z jakimi się on mierzy,
  • radzenie sobie z własnymi emocjami towarzyszącymi opiece nad bliskimi,
  • rozwiązanie konfliktów w rodzinie,
  • rozumienie procesu starzenia się i związanych z nim zmian,
  • poprawa komunikacji i zrozumienia między seniorem a pozostałymi członkami rodziny,
  • dostosowanie przestrzeni mieszkalnej czy podejmowanie decyzji związanych z długoterminową opieką nad seniorem,
  • mierzenie się z diagnozą choroby neurodegeneracyjnej u seniora (otępienie, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona),
  • zrozumienie zmian jakie zaszły w wyniku udaru lub innego nagłego urazu,
  • towarzyszenie w chorobie i odchodzeniu bliskiej osoby,
  • zmiana ról w rodzinie, poczucie utraty „rodzica, jakiego znałam/em”.

Opieka nad seniorem bywa trudna i wymagająca. Często wiąże się z dużą odpowiedzialnością i koniecznością podejmowania ważnych decyzji.

Podczas naszych spotkań znajdziesz empatyczną przestrzeń do rozmowy o Twoich emocjach i trudnościach związanych ze starzeniem się bliskich Ci osób.

Otrzymasz moje wsparcie w przeżywaniu nowych dla Ciebie sytuacji. Wypracujemy sposoby, w jakie możesz skutecznie wspierać bliską Ci osobę, pielęgnować Waszą relację i zadbać o swój dobrostan.

Czas trwania spotkania: 50 minut.

Koszt jednego spotkania: 150 zł.

Częstotliwość i liczbę spotkań uzgodnimy wspólnie po pierwszej konsultacji.